AKTUALNOŚCI

Tęczowy mural przy ul. Opolskiej został zniszczony przed ukończeniem. 

Z inicjatywy stowarzyszenia Kultura Równości, przy ul. Opolskiej we Wrocławiu miał powstać mural promujący równość i poszanowanie dla różnorodności wszystkich osób, bez względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie, status społeczny, stan zdrowia, orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową. Jednak w nocy, jeszcze przed ukończeniem, malowidło zostało zdewastowane.
© Miejsca We Wrocławiu 2022 all rights reserved.