Mural upamiętniający przyznanie białoruskiej opozycji Nagrody im. Sacharowa powstał z inicjatywy Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i został zaprojektowany przez białoruską artystkę – Annę Redko.