Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne postanowiło udostępnić swoją zakładową siłownię wrocławskim seniorom. Zainteresowani posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora będą mogli korzystać ze znajdujących się tam sprzętów nieodpłatnie.