Flotę wrocławskiego szpitala zasiliły dwa nowe pojazdy, których głównym zadaniem będzie transport krwi i osocza do badań laboratoryjnych oraz próbek do badań histopatologicznych przeprowadzanych w innych miastach. Dzięki motoambulansom transport próbek będzie zarówno szybki, jak i bezpieczny.