Na początku sierpnia informowaliśmy o próbach obciążeniowych, które zostały przeprowadzone na nowych przeprawach. Testy zostały ocenione pozytywnie, a zgodnie z początkowymi założeniami, ruch miał zostać przełożony na nowe mosty Chrobrego w trzeci weekend września. Niestety ze względu na złą jakość położonej nawierzchni wykonawca musiał ją wymienić,...