Most łączący Wyspę Słodową z Wyspą Bielarską był zamknięty przez kilka miesięcy. Prace remontowe, które ruszyły w sierpniu 2022 roku, objęły m. in. rozbiórkę 30-letniej konstrukcji, a następnie jej odtworzenie. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln złotych.