Wrocławskie MPK ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją torowiska przy al. J. Kochanowskiego od mostu Szczytnickiego do al. L. Różyckiego. Remont będzie wiązał się z wyłączeniem komunikacji tramwajowej na tym odcinku.