Zabytkowy budynek dawnego banku BGŻ, zlokalizowany przy pl. Teatralnym 3, przejdzie metamorfozę. Jak zapowiada inwestor, podczas przebudowy, zgodnie ze ściśle określonymi wytycznymi konserwatorskimi przywrócone zostaną brakujące detale architektoniczne.