Wrocław, jako miasto mostów, Miasto Spotkań, niejednokrotnie dowiódł, że jest również miejscem dialogu, a podmiotowość i partycypacja obywatelska to fundamenty, na których jest budowany. Od lat wspierane są tu różnorodne działania, których wspólnymi celami są dialog, podmiotowość i nawiązywanie relacji. Prężnie działają tu organizacje zrzeszające...