17 marca odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”, która zakłada wypowiedzenie antyprzemocowej konwencji stambulskiej.