Kilkanaście gmin sąsiadujących z Wrocławiem podpisało już list intencyjny ws. projektu Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej. Zawarte partnerstwo umożliwi rozpoczęcie starań o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania.