We Wrocławiu istniało sześć fortów piechoty, które służyły jako stałe punkty oporu piechoty w przypadku mobilizacji. Najmniejszy tego typu zachowany obiekt w mieście, znajduje się na terenie lasu Sołtysowickiego.