W miejskim zoo przyszedł na świat kuskus niedźwiedzi. Poza Wrocławiem, zwierzę występuje jeszcze tylko w czterech ogrodach zoologicznych na świecie. Kuskus niedźwiedzi należy do najrzadszych, najmniej poznanych i najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt na Ziemi.