Na terenie Wrocławia realizowany będzie pilotażowy program spółki Wrocławskie Mieszkania, zarządzającej nieruchomościami na terenie miasta, którego celem będzie uporządkowanie miejsc zbiórki odpadów na wrocławskich osiedlach.