Prace prowadzone przy parowozie TKh 05353 zajęły członkom wrocławskiego Klubu Sympatyków Kolei dwa lata, a jednocześnie pochłonęły około 4000 roboczogodzin. Jest to aktualnie jedyny czynny parowóz normalnotorowy w Polsce, a o jego dalszych losach zadecyduje właściciel – firma DB Cargo Polska S.A.