Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ogłosił w środę 30 grudnia przetarg, dotyczący przebudowy drogi w zakresie budowy buspasa.