Na terenie Wrocławia przeprowadzony zostanie remont skrzyżowań – przy kilkudziesięciu przejściach dla pieszych zostaną obniżone krawężniki.