Wielu mieszkańców miasta jest zaniepokojonych skażeniem Odry, w wyniku którego giną tysiące ryb. Aby rozwiać wątpliwości wrocławian dotyczące jakości wody dostarczanej do kranów w domach i mieszkach, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu wydało oświadczenie.