Poszerzenie jezdni i wymiana jej nawierzchni, nowe przystanki autobusowe i chodniki, budowa dwukierunkowej drogi rowerowej, a także nasadzenia roślin – takie są plany związane z przebudową ulicy Koszarowej na wrocławskich Karłowicach. Prace zostaną zrealizowane, gdy uda się wygospodarować odpowiednie środki w budżecie.