Wraz z końcem października, zakończył się również tegoroczny sezon fontannowy. W okresie między listopadem a marcem wszystkie fontanny będące pod opieką ZDiUM-u są wygaszane i nie pracują. Jest to związane z pogodą i niskimi temperaturami, przy których mogłoby dojść do zamarznięcia wody, a w efekcie...