W 1575 roku na Rybim Targu, obok miejsca, gdzie obecnie znajduje się pomnik Aleksandra Fredry, stanęła metalowa klatka.