27 czerwca 2022 roku na kładkę runął potężny konar, który uszkodził konstrukcję. Wykonana ekspertyza wykazała konieczność całkowitej rozbiórki, a następnie odbudowę obiektu od podstaw. Prace rozpoczęły się na początku września, a oficjalne otwarcie przeprawy miało miejsce 14 lutego bieżącego roku.