Pierwszy przetarg na najemcę lokalu rozstrzygnięto w sierpniu 2020 roku, jednak nie doszło do podpisania umowy – zwycięzca konkursu zrezygnował. Ponowny konkurs ofert został ogłoszony 10-go września.