Historia zabytkowych kamienic zlokalizowanych na rogu ulic Pułaskiego i Małachowskiego jest dość burzliwa. Początkowo planowane było ich wyburzenie, jednak nie zgodzili się z tym miejscy aktywiści, którzy wywalczyli wpisanie budynków do rejestru zabytków. W 2020 roku budynki zyskały nowego właściciela, jednak już dwa lata później...