Na placu przy ul. Szewskiej obok kościoła Św. Marii Magdaleny zagościł Jarmark Produktów Włoskich „Fiere del Gusto & Buon Gusto”.