Kolejny fragment miasta, którego początki sięgają 1905 roku, odzyska swój blask. Przy ul. Jagiełły 6 powstanie 69 apartamentów. Projektantem jest Zbigniew Maćków.