Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 kwietnia, przegłosowano podniesienie stawki za pobyt we wrocławskiej izbie wytrzeźwień.