Pod koniec kwietnia 2022 roku informowaliśmy o projektach z Dolnego Śląska, które zostały wybrane przez Ministerstwo Infrastruktury do dofinansowania w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Jedna z inwestycji dotyczy Dworca Świebodzkiego, który już za kilka lat ma...