Wyprodukuje ponad 550 MWh rocznie, co pozwoli zaspokoić niemal połowę rocznego zapotrzebowania spółki Stadion Wrocław na energię elektryczną, ale także realnie wpłynie na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Złożona z 1240 paneli farma powstanie na  najwyższej kondygnacji parkingu, i zajmie obszar porównywalny do 2/3 boiska piłkarskiego.