XIX wiek był dla Wrocławia okresem szybkiego rozkwitu miasta oraz postępującego rozwoju przemysłu, wtedy też, w bardzo szybkim tempie powstało kilka dworców. Każdy z nich odgrywał początkowo istotną rolę, jednak z czasem okazało się, że niestety nie wszystkie przetrwają.