W czerwcu 2017 roku na Popowicach, a dokładnie na skwerze obok ulicy Rysiej stanął krasnal Popowicjusz, wyznaczający środek miasta. Jak się jednak okazuje, jest to nie do końca precyzyjny – geometryczny środek. 8 listopada 2022 roku wyznaczono natomiast centroid, czyli dokładny, geodezyjny środek Wrocławia.