W dniach 10-11 grudnia, odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, w ramach którego omawiana będzie sytuacja Polski i Węgier – krajów zapowiadających zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. Polskie samorządy nie zgadzają się z decyzją rządu.