Na początku grudnia na podwórku przy ul.Łukasińskiego będą realizowane zdjęcia do filmu. To prawdopodobnie ostatnia wizyta filmowców, bo w przyszłym roku na podwórku pojawią się robotnicy. Miasto podłączy tam kamienice do sieci ciepłowniczej i rozpocznie kilkuetapowy remont podwórka.