Gmina Wrocław i Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST podjęły decyzję o zawarciu porozumienia w zakresie współfinansowania i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w ramach remontu i przebudowy esplanady na wrocławskim Manhattanie.