Światowy Dzień Wody to święto ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Co roku na całym świecie obchodzone jest 22 marca. Tegoroczne hasło „Woda gruntowa – uczynić niewidzialne widzialnym”, podkreśla rolę wód gruntowych, które stanowią prawie połowę światowych zasobów wody zdatnej do picia.