Urodzona w 1891 r. we Wrocławiu przy ulicy ul. Dubois 18. Edyta Stein była wybitną filozofką. Pochodziła z żydowskiej rodziny, ale w wieku 31 lat przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do zakonu karmelitanek, przybierając imię św. Teresy Benedykty od Krzyża. Została aresztowana przez Gestapo,…