Późnym wieczorem w niedzielę (9 stycznia) w oknie życia funkcjonującym w budynku Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza rozległ się alarm. Jedna z sióstr znalazła w nim kilkumiesięczną dziewczynkę, która otrzymała imię Klaudia.