W 2020 roku wrocławski Zarząd Zieleni Miejskiej zasadził 2 944 drzew, 69,7 tys. krzewów, ponad 10 tys. pnączy, a sumując byliny, trawy ozdobne, kwiaty i cebule otrzymujemy liczbę prawie 329 tysięcy. Natomiast tegoroczny budżet inwestycyjny ZZM wyniósł ponad 20 mln zł.