Miasto Wrocław i PKP PLK utrzymają dostęp do ogródków działkowych zlokalizowanych na wrocławskim Brochowie. Kolejarze wykonają prace, a finansowanie i utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego zapewni magistrat. To efekt spotkania kolejarzy z prezydentem.