W środę (20 kwietnia) Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Wśród wybranych projektów znalazły się trzy projekty zgłoszone przez samorząd województwa dolnośląskiego.