Od minionego poniedziałku na terenie Wrocławia działa 6 punktów poboru masek, które udostępniane są przez wrocławskie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Inicjatorką akcji we Wrocławiu jest radna miejska, Agnieszka Kędzierska, natomiast koordynatorką Kamila Kamińska-Sztark.