16-17 lipca 2016r. Ekipa wrocLOW, organizuje drugą edycję zlotu Czillen am Grillen by wrocLOW.