18 lipca 1418 roku we Wrocławiu, będącym wtedy pod panowaniem czeskim, miał miejsce bunt kupców i rzemieślników, którzy na przedstawicielach lokalnego magistratu przeprowadzili jedną z najgłośniejszych defenestracji w Europie. Podczas rewolty przez okna ratusza wyrzuconych zostało wielu rajców miejskich.