Międzywojewódzkie ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod kryptonimem „ODRA 2022” odbędą się na terenie Wrocławia w dniach 20-21 września. Ćwiczenia będą odbywać się głównie nad Odrą.