Nazwa ulicy Więziennej, zlokalizowanej na terenie Starego Miasta, nie jest przypadkowa. Nawiązuje do jednego z najstarszych obiektów użyteczności publicznej we Wrocławiu, który przetrwał do dziś – więzienia miejskiego.