Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformował, że dwa dotychczas bezimienne ronda zyskały nowe nazwy.