Na początku stycznia 2023 roku informowaliśmy o wniosku w sprawie nadużywania monopolistycznej pozycji przez PKN Orlen, który złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ówczesny prezes MPK – Krzysztof Balawejder. UOKiK wszczął postępowanie, ale żadne wyjaśnienia dotyczące postępów w sprawie nie zostały przekazane miejskiemu przewoźnikowi,...