Już od 2015 roku planowana jest przebudowa zaniedbanego budynku dawnego…