Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych pn. „Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką tenisową przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu” została podpisana. Wybrany w ramach przetargu wykonawca, a mianowicie – P.W. Central Kort Aleksander Michałowski, będzie miał 7 miesięcy na realizację zadania.