Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przygotowuje się do realizacji kolejnej z przeprowadzanych regularnie na terenie miasta niewielkich inwestycji, poprawiających komfort mieszkańców. Tym razem, planowane prace mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na terenie pętli tramwajowo-autobusowej Tarnogaj.